กก 
 
 
 เปิดให้บริการทุกวัน
เริ่มจำหน่ายบัตร 08.00 - 17.30 น.
การแสดงรอบสุดท้าย17.00 น.
ประตูปิด 18.00 น.

 

 
  
 
 
  
 

 
 
Welcome To
Start relaxing your soul and enjoy your stay