การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
 สถานศึกษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสวนเสือศรีราชา จะประชุมวางแผนกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ในรูปแบบที่ถูกหลักกระบวนการทางการลูกเสือ 
เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน  ให้เป็นคนดี และนำหลักทางการลูกเสือไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี เมื่อจบการฝึกอบรม
ทางสวนเสือศรีราชาได้จัดช่วงเวลาของการพักผ่อน ให้ได้ชมกิจกรรมการแสดงในสวนเสือศรีราชา 
 
 
 
การตรวจเยี่ยมที่พัก และเครื่องแต่งกาย เช้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  พร้อมทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป
ฐานเรียนเรื่องการผูกเงื่อนต่างๆ   14  เงื่อน  หมุนเวีนยเปลี่ยนฐานแบบเรียนเข้าใจ และรักษาเวลาได้ดีทีเดียว
หนึ่งในฐานผจญภัยปืนหน้าผา  สู้ๆนะเด็กน้อย
ฟังการปฐมนิเทศน์ก่อนเข้าค่ายวันนี้  ข้อดีของการตั้งค่ายในสวนสัตว์  ฝึกจบได้ชมการแสดงฟรี!!ทุกรายการค่ะ
เช้านี้ก็มีความพร้อมเพรียงทั้งลูกเสือและเนตรนารี สุขภาพดี มีความสุข พร้อมรายงาน ทิ้งเทคโนโลยี มาเรียนรู้กิจกรรมทางการลูกเสือแล้ว

กิจกรมมบันเทิงทางลูกเสือ  ผ่อนคลายสนุกสนาน สร้างความุค้นเคยระหว่างวิทยากรกับน้องๆ ลูกเสือ- เนตรนารี

 

กิจกรรมเดินทางไกล  เส้นทางจากค่ายไทเกอร์แคมป์ สวนเสือ  เข้าหมู่บ้านเขาน้อย ในระยะทางมาตรฐาน
ฐานเรียนกิจกรรมการประกอบอาหารที่ไม่ธรรมดา พร้อมใจกันปรุงเมนูอร่อยและรับประทานร่วมกันอย่างมีความสุขทีเดียว
บรรยากาศบนเนินสนามหญ้าริมน้ำ ร่มรื่น  ลงตัว  ภายในอาณาบริเวณที่ปลอดภัย  นอนหลับสบาย เงียบกริบทุกหมู่เลยค่ะ