การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
 สถานศึกษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสวนเสือศรีราชา จะประชุมวางแผนกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ในรูปแบบที่ถูกหลักกระบวนการทางการลูกเสือ 
เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน  ให้เป็นคนดี และนำหลักทางการลูกเสือไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี เมื่อจบการฝึกอบรม
ทางสวนเสือศรีราชาได้จัดช่วงเวลาของการพักผ่อน ให้ได้ชมกิจกรรมการแสดงในสวนเสือศรีราชา 
 
 
 
image
การตรวจเยี่ยมที่พัก และเครื่องแต่งกาย เช้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  พร้อมทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป
image
ฐานเรียนเรื่องการผูกเงื่อนต่างๆ   14  เงื่อน  หมุนเวีนยเปลี่ยนฐานแบบเรียนเข้าใจ และรักษาเวลาได้ดีทีเดียว
image
หนึ่งในฐานผจญภัยปืนหน้าผา  สู้ๆนะเด็กน้อย
image
ฟังการปฐมนิเทศน์ก่อนเข้าค่ายวันนี้  ข้อดีของการตั้งค่ายในสวนสัตว์  ฝึกจบได้ชมการแสดงฟรี!!ทุกรายการค่ะ
image
เช้านี้ก็มีความพร้อมเพรียงทั้งลูกเสือและเนตรนารี สุขภาพดี มีความสุข พร้อมรายงาน ทิ้งเทคโนโลยี มาเรียนรู้กิจกรรมทางการลูกเสือแล้ว
image

กิจกรมมบันเทิงทางลูกเสือ  ผ่อนคลายสนุกสนาน สร้างความุค้นเคยระหว่างวิทยากรกับน้องๆ ลูกเสือ- เนตรนารี

 

image
กิจกรรมเดินทางไกล  เส้นทางจากค่ายไทเกอร์แคมป์ สวนเสือ  เข้าหมู่บ้านเขาน้อย ในระยะทางมาตรฐาน
image
ฐานเรียนกิจกรรมการประกอบอาหารที่ไม่ธรรมดา พร้อมใจกันปรุงเมนูอร่อยและรับประทานร่วมกันอย่างมีความสุขทีเดียว
image
บรรยากาศบนเนินสนามหญ้าริมน้ำ ร่มรื่น  ลงตัว  ภายในอาณาบริเวณที่ปลอดภัย  นอนหลับสบาย เงียบกริบทุกหมู่เลยค่ะ