สิ่งอำนวยความสะดวก
 
1. ที่รับฝากสัตว์เลี้ยง
2. ห้องละหมาด
3. รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
4. ห้องปฐมพยาบาล
6. ทางลาดสำหรับรถเข็น
7. ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
8. ที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถเข็น
9. ที่จอดรถ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
10.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย